Toimeenpano: Raportointi

Seuraa

Raportointi:

Voit ottaa Targetor Prosta raportin painamalla Toimeenpano-osion yläreunasta -näppäintä. Raportti on ohjelman tuottama tiedosto, joka sisältää valitut sisällöt ohjelmasta.raportti2.png

Näkymällä ja sen asetuksilla voit valita mitä raportti sisältää. Voit ottaa raportin Tallennetusta näkymästä, eli niillä valinnoilla, jotka on tallennettu sinulla sillä hetkellä auki olevaan Näkymään.

Näkymän valinnoilla voit vaikuttaa siihen minkä ajanjaksojen, yksiköiden, näkökulmien sisällöt tulevat raporttiin ja mitkä sarakeasetukset ja suodatukset ovat voimassa. Jos olet tehnyt näihin valintoihin muutoksia ja haluat ottaa niiden mukaisen raportin, valitse Tulosta raportti - Tämän hetkisillä valinnoilla.

Raportteja voit ottaa docx-, pdf-, rtf-, xml-, ja Excel-muodoissa. Tiedostomuodon voit valita Lataa raportti -ikkunan vasemmasta reunasta.

 Rtf-, pdf-, ja Excel-raportteihin voit valita käytettävän Raporttipohjan oikean reunan alasvetovalikosta. 

HUOM! Katso vinkki miten saat kortit alkamaan heti toistensa perään > HUOM!

Docx-raporttimuodoille voit valita samasta paikasta haluamasi valmiit Raporttiasetukset. Halutessasi voit hienosäätää raporttiasetuksia, saat ne esille painamalla oikean reunan nuolesta.

Raporttiasetukset (.docx)

Tulosta-asetuksen alta voit määrittää, mitä eri sisältöjä halutaan raporttiin tulostuvan. Asetukset joiden ruutu on ruksattuna, tulostuvat raporttiin tai kyseinen sääntö on voimassa.

Kortin kuvaus- ja Kortin footer -valinnat vaikuttavat siihen, tulostetaanko raporttiin korttien yläreunan kuvaussisältö ja korttien alareunoissa olevat footer-sisältö.

Kortin ajanjakso-, Näkökulma- ja Yksikön nimi -
asetukset vaikuttavat korttien otsikoihin, eli tulostetaanko nämä ennen korttien rivisisältöä. Toistuva yksikön nimi -valinnan ollessa valittuna, tulostetaan yksikön nimi jokaisen peräkkäisen kortin otsikkoon, mutta jos asetus ei ole päällä, tulostuu yksikön nimi vain yksikön ensimmäisen kortin otsikkoon.

Piilota toistuvat tavoite- ja Piilota toistuva sarakkeen vakioarvo -asetuksilla saat vähennettyä toistoa rivisisällössä, eli jos peräkkäisillä riveillä on sama tavoite/vakioarvo, voidaan tällä valinnalla asettaa tulostumaan vain ensimmäinen arvo ja piilottaa seuraavien rivien vastaavat arvot. Asetuksilla voidaan säästää tilaa ja lyhentää näin ollen raporttien kokonaispituutta.

Logo-, Näkymän nimi- ja Päiväys -valinnoilla voidaan valita, tulostetaanko ne raportin ylätunnisteeseen.

Linkitetyt Excel-taulukot- ja linkitetyt Excel-kaaviot -asetuksilla voit valita tulostetaanko raporttiin Excel -taulukoita tai -kaavioita, joita on linkitetty sisältöön.

Asettelu-asetuksella voit valita luodaanko raportti pysty- vai vaaka-asennossa.

Taulukoiden otsikkoväri -kohdasta voit määrittää tuleeko taulukoiden otsikkorivin tausta yksikön, näkökulman värin mukaan vai itse asettamallasi värillä.

Kortin otsikoiden muotoilut -asetuksella voit määrittää mitä ennalta-asetettua Otsikko-tyyliä käytetään yksikön nimen ja näkökulman muotoiluina raportissa. Tyylejä voit muokata oikeasta reunasta, kohdasta Tyylien asetukset. Jos Tulosta-kohdasta Näkökulma ja Yksikön nimi on piilotettuna, Kortin otsikoiden muotoilut eivät vaikuta mihinkään.

Tyylien asetuksista voit alustaa docx-raportissa käytettäviä tyylejä. Normaali-tyyli vaikuttaa tekstin muotoiluun kortin kuvauksessa ja kortin rivisisällön muotoilemattomiin teksteihin. Otsikot 1 & 2 ovat oletuksena Yksikön nimen ja Näkökulman muotoiluina ja vaikuttavat kortin otsikoihin. Jos eri otsikkotasoja on käytetty sisällössä, niiden tyylejä muokkaamalla voidaan vaikuttaa sisällön muotoiluun raportissa. Otsikko 6 (taulukoiden otsikkoteksti) vaikuttaa taulukoiden otsikkorivin fonttimuotoiluun.

Kansilehti -kohdasta voidaan määrittää lisätäänkö raporttiin jokin järjestelmään tallennetuista kansilehdistä. Kansilehti voidaan valita alasvetovalikosta tai kuva-painikkeen takaa esikatseluversiota selaamalla. Kansilehdet tulee lisätä järjestelmään admin-käyttäjän toimesta.

raporttiasetukset2.png

PS. Nyt myös saatavilla Word-raportti makroilla, jossa lisää ominaisuuksia!

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit