Toimeenpano: Rivien lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen

Seuraa

Voit lisätä uuden rivin korttiin painamalla kynäikonin alta Lisää rivi. Lisättyyn riviin voit lisätä sisältöä normaalisti.

Rivin saat valittua klikkaamalla rivin numeroa vasemmasta reunasta (rivi muuttuu siniseksi).

Voit poistaa valitun rivin, kopioida sen samaan tai toiseen korttiin sekä siirtää rivin samassa kortissa eri kohtaan.

Voit poistaa valitun rivin painamalla kynäikonin takaa Poista rivi. Ohjelma kysyy vahvistuksen rivin poistamiselle.

Voit kopioida rivin samassa kortissa painamalla Kopioi rivi. Voit hyödyntää ominaisuutta, jos haluat lisätä korttiin useamman samaa dataa sisältävä rivin.

Voit siirtää valitun rivin raahaamalla sen eri kohtaan kortissa (drag & drop).

Rivin kopionti toiseen korttiin
Voit kopioida valitun rivin toiseen korttiin painamalla muistipainikkeen alta Kopioi rivi muistiin ja painamalla kohdekortin vastaavan näppäimen alta Liitä rivi muistista.

 v_limuistipalautus.png

Voit valita rivin liittämissijainnin kohdekortista valitsemalla rivin, jonka alle haluat liittää kopioidun rivin. Jos käytät kortin yläreunan Liitä rivi muistista -toimintoa valitsematta riviä, liitetään rivi korttiin alimmaiseksi. Voit käyttää rivin kopiointiin myös näppäinyhdistelmää Ctrl+C ja liittämiseen yhdistelmää Ctrl+V.

Voit myös kopioida koko kortin sisällön toiseen korttiin käyttäen Kopioi kortti - ja Liitä kopioitu kortti -toimintoja. Kun liität haluamaasi korttiin kopioidun kortin sisältöä, korvataan kaikki kohdekortissa oleva data kopioudulla sisällöllä (Otsikko, Rivit, Footer). Ohjelma varmistaa kortin kopioinnin erillisellä vahvistuksella. HUOM! Koko kortin kopiointi on rajattu pelkästään admin-käyttäjille.

HUOM! Muista että AINA muutoksia tehtyäsi, sinun tulee tallentaa kortti, jotta tekemäsi lisäykset jäävät voimaan! Tallennus tapahtuu painamalla kortin oikeassa yläkulmassa olevaa levykeikonia. Jos olet tehnyt muutoksia useampaan korttiin, voit tallentaa ne kaikki kerrallaan painamalla yksikkövalinnan alapuolelta Tallenna kaikki kortit -näppäintä! HUOM!

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit