Muuttujat

Seuraa

Muuttujia voit käyttää esimerkiksi Excel-linkitysten hakemistopoluissa tai tiedostonimissä. Muuttujia hyödyntäen voidaan helposti vaihtaa Excel-linkitysten kohdetiedostoa tai kansiota, jossa kohde sijaitsee. Muuttujan tulee olla aina hakasulkeisten [ ] välissä. Muuttujia voit muokata admin-puolelta kohdasta Muuttujat.

[PLANNING_PERIOD] on Excel-linkityksessä käytettävä vakiomuuttuja, jonka tilalle korvautuu aina kyseisen kortin ajanjakso (esim. 2018).

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit