Toimeenpano: Tiivistelmäraportti

Seuraa

Voit ottaa korteista Tiivistelmäraportin, jos kortissa on käytetty välirivejä. Ohjelma kerää Tiivistelmäraporttiin kyseisellä hetkellä näytölle valitut kortit, joissa on välirivejä ja jaottelee sisällöt välirivien alle. Jos välirivillisiä kortteja ei ole valittuna, ei sisältöä lataudu Tiivistelmäraportti-ikkunaan. Saat avattua Tiivistelmäraportin klikkaamalla vakioraporttinäppäimen vierestä   tiivistelm_raporttinappi.png-näppäintä.

Tiivistelmäraportti-ikkunassa, saat ladattua raportin Wordiin .docx-muodossa klikkaamalla Lataa. Päivitä-näppäimellä saat päivitettyä tekemäsi valinnat näytölle ja raporttiin.

Pääset pois Tiivistelmäraportti -ikkunasta klikkaamalla Sulje.tiivistelm_raportti.png

Otsikko -ruutuun voit kirjoittaa otsikon tiivistelmän yläreunaan, kuvassa esimerkkiotsikkona Tuloskortin tiivistelmä. Voit myös jättää otsikon pois, jos et lisää tähän mitään tekstiä.

Sisältö sarakkeesta -valinnassa voit valita sen tekstisarakkeen, josta haluat tekstisisällön tulevan. Sisällölle voidaan valita teidän organisaationne haluama oletusarvo.

Täydennä sarakkeesta -valinnalla voit lisätä toisen tekstisarakkeen, josta sisältöä otetaan. Jos valitsemissasi korteissa on kumpaakin valituista sisällöistä, yhdistää ohjelma tiedot peräkkäin raporttiin. Jos valittujen sarakkeiden tietoja on vain eri korteissa, tuo ohjelma vain kyseisessä kortissa olevat tiedot mukaan. Myös täydennykselle voidaan asettaa oletusarvo.

Kumpaankin sisältösarakkeeseen voidaan tarvittaessa asettaa organisaatiokohtaiset rajoitukset, mistä sarakkeista tietoa voidaan hakea.

Rivit -valinnalla voit määrittää miten moneen riviin yhden yksikön otsikot ja sisällöt jakautuvat. Rivimäärälle voidaan asettaa oletusarvo, ja lähtökohtaisesti se on kaksi riviä.

Yksikön nimi -valinnalla voit päättää, näytäänkö yksikön nimi näytöllä ja tulostetaanko se raporttiin.

Pysty/vaaka -valinnalla voit päättää, tuleeko Word-raportti pysty- vai vaakasuuntaisena. Tämä valinta ei vaikuta ohjelmassa näkyvään sisältöön.

PS. tämä ominaisuus ei ole oletuksena kaikissa instansseissa. Jos haluatte ominaisuuden käyttöönne, ottakaa yhteys Targetorin tukeen!

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit