Toimeenpano: Sarakkeiden tasaus

Seuraa

Ohjelman kaikille sarakkeille voidaan asettaa yhtenäinen oletustasaus, eli päättää, miten teksti kyseisessä sarakkeessa sijoittuu. Sarakkeiden tasaus voidaan asettaa admin-puolelta, kohdasta Sarakkeet. Sarakkeen tietoja päästään muokkaamaan klikkaamalla kynäikonia sarakkeen nimen vierestä.

Kohdasta Tasaus voidaan valita, tuleeko tasaus vasemmalle (oletus), oikealle vai keskelle. Kun valinta on tehty, tulee muutos tallentaa painamalla Tallenna.

 alignment.png

Sarakkeiden tasauksen käyttäminen helpottaa erityisesti numerotaulukoiden muotoilua, sillä usein numerot halutaan tasata oikealle taulukossa.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit